Mailformular   Sitemap   Udskriftsvenlig  

3. Karrés Gårdlaug

Om gårdlauget

Velkommen

til 3. Karrés Gårdlaug. Gårdlauget er hjemmehørende i Udenbys Vester kvarter på Vesterbro i København, og er en forening af ejerne af de 15 ejendomme, der omkranser det fælles gårdanlæg.

Gårdlauget er ikke en beboerforening, men har som nævnt ovenfor præcist 15 medlemmer. For udlejningsejendomme er det ejeren, der er medlem, mens det for andelsboligforeninger og ejerforeninger er disse, der er medlem af gårdlauget.

Gårdlauget blev dannet i 1990 i forbindelse med etablering af et fælles gårdanlæg med Københavns Kommune som initiativtager.

Gårdlaugets formål er at administrere og drive det fælles gårdanlæg.

Oplysningerne her er opdelt i nogle, der retter sig mod de 15 medlemmer - primært referater, regnskaber og budgetter, samt information til beboerne i de 15 ejendomme, der omkranser gården.

 

Nyheder

Næste cykeloprydning

bliver d. 6. oktober 2020. Vi sigter efter fremover at gennemføre to cykeloprydninger om året i henholdsvis uge 10 og (normalt) uge 40, men fordi oprydningen i efteråret 2019 trak en del ud, springer vi oprydningen i uge 10 over i år. Du kan læse mere om cykeloprydninger her.

"Private" områder

Etablering af udgang fra stuelejlighederne direkte til gården

Beboere i stuelejlighederne skal søge gårdlauget om tilladelse, hvis man ønsker at have udgang direkte ud til gården, da det kan have indvirkning på gården. Gårdlauget skal søges. Sådan er reglerne, men det er også vigtigt, at beboerne på forhånd er indforståede med, at de i forbindelse med den planlagte udgang til gården ikke ”ændrer gårdens udseende”. Beboernes ret standser ved kanten til gården, hvor gårdlauget har ansvaret.

Egne borde, ”terrasser” og lignende

Ønsker man at opsætte egne borde og stole, må man tillade andre at bruge dem. Alt i gården med undtagelse af cykler og barnevogne er til fælles brug. Egne borde og stole er tilladte, men det må ikke få karakter af at afspærre og privatisere dele af gården.

Begrebet "private terrasser" eksisterer ikke. Alle dele af gården er til fælles brug.

 

Byggeprojekter / motorcykler

Byggerier som griber ind i gårdens brug i kortere eller længere tid

Gårdlauget skal inddrages ved alle større byggerier som beslaglægger dele af gården i kortere eller længere tid, og/eller risikerer at ødelægge græs, fliser mm. Det er bygherrens pligt, at gården ikke lider skade under byggeriet og at evt. skade udbedres.

Parkering af motorcykler og knallerter

Det er ikke tilladt at parkere motorcykler eller knallerter i gården. Gårdens ordensregler siger i punkt 5 at Parkering af køretøjer, der kan bære nummerplade, er ikke tilladt.

top